پخش سراسری یاس داروپخش راستین


مدیریت: دکتر احسان صنعتی

مسئول فنی: خانم دکتر سارا ده یادگاری


شرکت یاس دارو پخش راستین به عنوان پخش نخصصی سراسری کشور از طریق نمایندگی ها و شعبات، اقدام به توزیع همزمان دارو در سراسر کشور می نماید.

با استناد به موضوع اصلی فعالیت شرکت در خصوص تهیه و توزیع دارو ، واکسن و فراورده های بیولوژیک با کادر ورزیده فروش و بازاریابی . همچنین انبارداری مطلوب مطابق با قوانین و استاندارد های بین المللی و مالکیت مطلق و قطعی سوله انبار و دفاتر به متراژ مجموعأ 1200 متر مربع  و همچنین ناوگان حمل و نقل مجهز و مجرب ،فعالیت خود را شروع نموده است. 

سیستم انبارداری و حمل و نقل این شرکت کاملا مطابق با  اصول استانداردهای بین المللی نظیر FIFO بوده و به کلیه نقاط کشور امکان ترخیص بار را دارد.