درباره رازیانه سبز

شرکت رازیانه سبز پارس فعالیت خود را در زمینه پخش و توزیع داروهای دام پزشکی از سال 1388 آغاز کرده است.

اهداف والای شرکت ، خلق فرهنگ مشتری مداری ، کسب رضایت و ایجاد روابط عمیق تر با مشتریان .پیشگام بودن در بازار با عرضه محصولات جدید و با کیفیت و همچنین حفظ کیفیت محصولات در تمام طول زنجیره تامین و توزیع میباشد.
ما بر این باوریم که با جذب و حفظ استعداد های برتر و همچنین با ارتقا توانمندی ، دانش و مهارت کارکنان و ایجاد تنوع در سبد محصولات ، میتوان شبکه توزیع دارو را در سطح استان و کشور بهبود بخشید.