پخش نمونه سال

پخش رازیانه سبز پارس در سال 1394 پخش نمونه در استان بوده و سعی بر آن داشته که با جلب اعتماد بیشتر و خدمات رسانی بهتر خود را در هر زمینه متمایز کند.

نگهداری دام کوچک

آموزش ها و روش های نگهداری دام کوچک در منزل

اخبار دامپزشکی جهان

آخرین اخبار و مطالب دامپزشکی ایران و جهان را با ما دنبال کنید.

بیماری های متداول طیور

متداول ترین بیماری های طیور و روش پبشگیری و درمان .

بیماری های متداول دامی

متداول ترین بیماری های دام های بزرگ و روش پیشگیری و درمان .

ارتباط با شرکت

 

آدرس: ایران- مشهد-بزرگراه آسیایی-سه راه فردوسی

تلفن تماس:  29 - 05136782817

09900462396